Egzamin i konsultacje klasa 8

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja 2020r.  dla uczniów klas VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy ósmej

 Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice).

oświadczenie-rodzica

Post Author: PSPLipowa