Podręczniki

Wykaz podręczników obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej w roku szkolnym 2018/2019

KLASA I

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ / NR DOPUSZCZ. MEN

AUTOR

WYDAWN.

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele  język polski

813/1/2017

K.Preibisz-Wola

E.Schumacher

I.Zarzycka

WSiP

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele

matematyka

813/1/2017

J.Hanisz

WSiP

3.

Język angielski

Tiger 1

836/1/2017

C.Read

M.Ormerod

M.Kondro

Macmillan

4.

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga

404/2013

ks. M.Wilczek

M.Baron

E.Bem

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

           

 

KLASA II

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni Przyjaciele  język polski

cz.1,2,3,4

813/3,813/4

K.Preibisz-Wola

E.Schumacher

I.Zarzycka

WSiP

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele

matematyka

cz.1,2

813/3,813/4

J. Hanisz

WSiP

3.

Język angielski

Tiger 2

836/2/2018

Carol Read

Mark Ormerod

M.Kondro

Macmillan

4.

Religia

Poznajemy naszego Boga

488/2014

ks.M.Wilczek

E.Bem

S.M.L.Pyrek

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

 

KLASA III

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

Nasza Szkoła

M.Lorek

M.Zatorska

MEN

2.

Język angielski

English Quest 3

473/3/2013/2016

J.Corbett

R.O'Farrell

M.Kondro

Macmillan

3.

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

411/2015

ks.M.Wilczek

E.Bem

S.M.L.Pyrek

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

 

KLASA IV

1.

Język polski

Nowe Słowa na

start

907/1/2017

A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

Nowa Era

2.

Matematyka

Matematyka

z kluczem

875/1/2017

M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

Nowa Era

3.

Przyroda

Tajemnice Przyrody

863/2017

M.Marko-Worłowska

J.Stawarz

F.Szlajfer

Nowa Era

4.

Informatyka

Lubię to

847/1/2017

M.Kęska

Nowa Era

5.

Historia

Wczoraj i dziś

887/1/2017

B.Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

G.Wojciechowski

Nowa Era

6.

Plastyka

Do dzieła

903/1/2017

J.Lukas

K.Onak

 

Nowa Era

7.

Muzyka

Lekcja muzyki

852/1/2017

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

8.

Technika

Jak to działa

295/1/2017

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

9.

Język angielski

English Class A1

840/1/2017

S.Zervas

C.Bright

Pearson

10.

Religia

Zapowiedź zbawienia

488/2014

ks.M.Wilczek

M.Baron

ks.Z.Waskin

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

 

 

KLASA V

1.

Język polski

 Nowe Słowa na start !

907/2/2018

A. Klimowicz

M.Derlukiewicz

Nowa Era

2.

Matematyka

Matematyka

z kluczem

cz. I i II 875/2/2018

M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

Nowa Era

3.

Biologia

Puls Życia 5

844/1/2018

M.Sęktas

J.Stawarz

Nowa Era

4.

Informatyka

Lubię to

847/2/2018

M.Kęska

 

Nowa Era

5.

Historia 

Wczoraj i dziś

877/1/2018

G.Wojciechowski

Nowa Era

6.

Plastyka

Do dzieła

903/2/2018

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

7.

Muzyka

Lekcja muzyki

852/2/2018

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

8.

Technika

Jak to działa

295/1/2017

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

9.

Język angielski

English Class A1+

840/2/2018

J.Croxford

G.Feuen

A.Tkacz

Pearson

10.

Geografia

Planeta Nowa

906/1/2018

F.Szlajfer

Z.Zaniewicz

T.Rachwał

R.Malarz

Nowa Era

11.

Religia

Jezus Chrystus naszym zbawicielem

411/2015

ks.M.Wilczek

M.Baron

ks.Z.Waskin

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VI

1.

Język polski

Teraz polski

538/3/2014/2015

 

A. Klimowicz

Nowa Era

2.

Matematyka

Matematyka

z kluczem

157/4/2011/2016

M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

Nowa Era

3.

Przyroda

Tajemnice przyrody

399/3/2014

J.Stawarz

F.Szlajfer

H.Kowalczyk

Nowa Era

4.

Zajęcia komputerowe

Lubię to

729/3/2017

M.Kęska

Nowa Era

5.

Historia

i społeczeństwo

Wczoraj i dziś

443/3/2014/2015

G.Wojciechowski

Nowa Era

6.

Plastyka

Do dzieła

326/3/2011/2015

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

7.

Muzyka

Lekcja muzyki

589/3/2014/2015

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

8.

Zajęcia techniczne

Jak to działa

295/3/2010/2016

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

9.

Język angielski

Evolution Plus 3

675/3/2014/2016

N.Beare

Macmillan

10.

Religia

Kościół wspólnotą zbawionych

296/2016

ks.M.Wilczek

M.Baron

ks.Z.Waskin

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

1.

Język polski

Nowe  Słowa na start !

907/4/2017

J.Kościerzyńska

M.Chmiel

M.Szulc

A.Gorzalczyńska-Mróz

Nowa Era

2.

Matematyka

Matematyka

 z kluczem

875/4/2017

M.Braun

A.Mańkowska

M.Paszyńska

K.Wej

W.Babiański

E.Szmytkiewicz

J.Janowicz

Nowa Era

3.

Informatyka

Lubię to

847/4/2017

G.Koba

Nowa Era

4.

Historia

Wczoraj i dziś

877/4/2017

J.Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

S.Roszak

Nowa Era

5.

Plastyka

Do dzieła

903/4/2017

M.Ipczyńska

N.Mrozkowiak

Nowa Era

6.

Muzyka

Lekcja muzyki

852/4/2017

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

7.

Geografia

Planeta nowa

906/3/2017

R.Malarz

M.Szubert

Nowa Era

8.

Fizyka

Spotkania z fizyką

885/1/2017

G.Francuz-Ornat

T.Kulawik

Nowa Era

9.

Chemia

Chemia nowej ery

785/1/2017

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era

10.

Biologia

Puls życia

844/4/2017

M.Jefimow

Nowa Era

11.

Język niemiecki

Meine Deutschtour A1

838/1/2017

W.Kościelniak-Walewska

Nowa Era

12.

Język angielski

Teen Explorer

837/4/2017

A.Bandis

D.Shotton

Nowa Era

13.

Religia

Droga wspólnoty zbawionych

575/2017

M.Baron

ks.M.Ogiolda

Wyd. Św. Krzyża

w Opolu

 

 

 

KLASA  VIII

1.

Język polski

Nowe Słowa na start !

907/5/2018

J.Kościerzyńska. M.Chmiel

M.Szulc

A.Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

 

2.

Matematyka

Matematyka

 z kluczem

875/5/2018

M.Braun

M.Paszyńska

W.Babiański

A.Mańkowska

J.Janowicz

E.Szmytkiewicz

K.Wej

Nowa Era

 

3.

Informatyka

Lubię to

847/5/2018

G.Koba

Nowa Era

4.

Historia

Wczoraj i dziś

877/5/2018

R.Śniegocki

A.Zielińska

Nowa Era

5.

Wiedza

o społeczeństwie

Dziś i jutro

874/2017

J.Janicka

A.Janicki

A.Kucia-Maćkowska

T.Maćkowski

Nowa Era

6.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

846/2017

J.Słoma

Nowa Era

7.

Geografia

Planeta Nowa

906/4/2018

T.Rachwał

D.Szczypiński

Nowa Era

8

Fizyka

Spotkania z fizyką

885/2/2018

G.Francuz-Ornat

T.Kulawik

Nowa Era

9.

Chemia

Chemia Nowej Ery

785/2/2018

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era

10.

Biologia

Puls Życia 8

844/3/2018

B.Sągin

A.Boczarowski

M.Sęktas

Nowa Era

11.

Język niemiecki

Meine

Deutschtour A1

838/2/2018

E.Kościelnikak

M.Kosacka

Nowa Era

 

12.

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty + zeszyt ćwiczeń

925/2018

M.Mann

S.Taylore-Knoweles

Macmillan

 

 

13.

Religia

Codzienność uczniów Jezusa-Zbawiciela

WK(7-8)2018/8/E

Maria Baron

ks. Marcin Ogiolda

 

Wyd. Św, Krzyża

 w Opolu

 

 

 
realizacja: Marek Beneda