Organizacja roku szkolnego
ZARZĄDZENIE NR 3.2017

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej
z dnia 27 września 2017r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych


Na podstawie:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. z 2010r. nr 186, poz.1245)


zarządza się, co następuje

§ 1
Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:


     02 maja 2018 - środa
     04 maja 2018  - piątek
     01 czerwca 2018 - piątek

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia

Dyrektor szkoły
mgr Witold Zaryczański
 
realizacja: Marek Beneda