Majówka w skansenie. Mistrz – uczeń 2016 Print option in slimbox / lytebox? (info)
W dniu 18 maja uczniowie klas IV-VI udali się wraz z nauczycielami do Opola- Bierkowic,
 aby wziąć udział w konkursie plastycznym ,,Majówka w skansenie. Mistrz – uczeń 2016”.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów o zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej oraz
wyrobienie nawyku bezpośredniego obcowania ze zbiorami i obiektami muzealnymi.
Uczniowie chętnie zwiedzali skansen oraz wykonali piękne prace plastyczne w plenerze.