Dzień Sportu 2017 Print option in slimbox / lytebox? (info)
               W dniu 9 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego w ramach obchodów Dnia Dziecka dla klas IV – VI. Głównym celem imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej   i wdrożenie do zdrowego spędzania czasu wolnego. Uczniowie uczestniczyli w licznych grach i zabawach sportowych stosując zasady zdrowej rywalizacji. Program Dnia Sportu został opracowany przez p. Ewę Synowerską, a w przeprowadzeniu rywalizacji sportowej  pomagały nauczycielki uczące  w klasach IV – VI.