Wyjazd do cementowni Górażdże Print option in slimbox / lytebox? (info)
W ramach projektu ,,Moja droga do sukcesu w szkole podstawowej” uczniowie klasy V uczestniczyli w dniu 14. 06 2017 r. w wyjeździe do  cementowni Górażdże.