"Jesteśmy już uczniami" Print option in slimbox / lytebox? (info)
06 października 2017 w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I.  Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci przygotowywały się do uroczystości pasowania na ucznia od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie wierszy i piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób. Po zakończonej części artystycznej złożyły uroczyste ślubowanie a następnie dyrektor dokonał ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem a wychowawczyni wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.
Następnie koleżanki i koledzy z klas II, IIIa i IIIb  życzyli pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniali  o swojej pomocy i opiece w szkole i poza nią.
Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, wręczając swoim pociechom kuferki z pomocami dydaktycznymi. Wszyscy zaproszeni goście zostali poczęstowani słodką babeczką a pierwszaki specjalnie na tę okazję upieczonym tortem.Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Uroczystość przygotowała mgr Joanna Siubiś
Dekorację wykonała mgr Anna Warowa-Kręcichwost