Konsultacje dla uczniów klas I – VIII

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice). […]

Egzamin i konsultacje klasa 8

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja 2020r.  dla uczniów klas VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy ósmej  Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. […]

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Organizacja zajęć w szkole podstawowej: Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci […]

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII […]

Komunikat w związku z przywracaniem opieki w oddziałach przedszkolnych

 Komunikat w związku z przywracaniem opieki w żłobku, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Grodków W związku z komunikatem ogłoszonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 29 kwietnia 2020 r. o możliwości otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 6 maja 2020 r. Samorząd Gminy Grodków informuje, że rozpoczyna […]

Życzenia świąteczne

W ten trudny czas, w ten dziwny czas, Wiary, Nadziei i Miłości oraz umiejętności cieszenia się powszechnym spowolnieniem pędu życia Niech te wyjątkowe święta będą czasem refleksji i nadziei na odrodzenie normalności ZOSTAŃCIE W DOMU !!!

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno – wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą […]