Organizacja roku szkolnego

PSP.021.13.2018.
ZARZĄDZENIE NR 13.2018

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej
z dnia 28 września 2018r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. z 2010r. nr 186, poz.1245)

zarządza się, co następuje

§ 1 Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

31.10.2018r.
02.11.2018r.
15.04.2019r.
16.04.2019r.
17.04.2019r.
30.04.2019r.
02.05.2019r.

§ 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia

Dyrektor szkoły
mgr Witold Zaryczański