Powitanie wiosny w kl. I-IV i OP

Wierszem i piosenką witamy wiosnę” – pod takim hasłem 21.03.2019 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-IV powitali wiosnę. W tym dniu wszyscy przyszli ubrani w kolory wiosenne. Każdy posiadał zrobiony z bibuły kwiat lub gaik. Korytarz szkolny w tym dniu zamienił się w wiosenną łąkę. Zadaniem każdej klasy i OP było przygotowanie piosenek i wierszy o tematyce wiosennej. I tak kolejno uczniowie z poszczególnych klas prezentowali przygotowany repertuar. Piosenki poprzedzane były zagadkami. Dzięki nim poznaliśmy wiosenne kwiaty oraz oznaki wiosny, rozpoznawaliśmy głosy wiosennych ptaków i dowiedzieliśmy się jaka jest wiosna. Przedszkolaki i uczniowie zaprezentowali swój repertuar bardzo dobrze . Brawom nie było końca. Następnie barwnym korowodem z marzanną , gaikiem i kwiatami wyruszyliśmy na spacer przez wieś żeby pożegnać zimę i powitać wiosnę . Radośni ze śpiewem na ustach wróciliśmy do szkoły. Nad przebiegiem uroczystości czuwali wychowawcy klas.

 

Post Author: PSPLipowa