„Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno”

„Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła, to polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno”

Dnia 10 listopada 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademia ta przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Państwowego włączając się tym do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas: VIII A, VIII B, VII oraz VI. Zaprezentowali oni pieśni patriotyczne oraz wzruszające wiersze przedstawiające tęsknotę do wolnej ojczyzny. Nasz apel został uświetniony niezwykłą oprawą muzyczną w postaci gry na instrumentach: na skrzypcach zagrała Zofia Łucyszyn- uczennica klasy VII, natomiast na flecie poprzecznym pani Justyna Banaś- Rademacher. Akademię przygotowały: pani Agata Michalska i pani Małgorzata Kubicka. Oprawą muzyczną zajęła się: pani Beata Fiałkowska i pani Justyna Banaś- Rademacher.

Post Author: PSPLipowa