Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

kontakt z nauczycielem – poczta elektroniczna