Egzamin i konsultacje klasa 8

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

W terminie głównym 1.    język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.    matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3.    język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.(czwartek)godz.9.00

 

W terminie dodatkowym 1.    język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.    matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00

3.    język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)
arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17 Komunikatu CKE
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja 2020r.  dla uczniów klas VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy ósmej

 Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice).

oświadczenie-rodzica

Post Author: PSPLipowa