Funkcjonowanie szkoły – nauka zdalna

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Organizacja zajęć zdalnych w PSP Lipowa:

Zajęcia zdalne odbywać się będą zgodnie z planem lekcji dla klas 4-8.

Zajęcia prowadzone będą za pomocą programu Teams oraz poczty elektronicznej dla przedmiotów  j. polski, matematyka, j. angielski.

Tematy pozostałych przedmiotów będą prezentowane na stronie internetowej  w cyklu tygodniowym, oraz udzielane będą konsultacje przedmiotowe przez nauczycieli  za pomocą programu Teams dla zajęć:  godzina z wychowawcą, fizyka, chemia, biologia, historia, j. niemiecki, geografia, informatyka, przyroda, wiedza o społeczeństwie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne zgodnie z planem lekcji.

 

Post Author: PSPLipowa