„Geograficzna podróż przez Europę” Szkolny Konkurs Geograficzny 2022

Tematyka konkursowa:

GEOGRAFIA EUROPY

Termin: 19 maja 2022 r.

Cele konkursu:

 • popularyzacja geografii wśród uczniów,
 • rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji geograficznych
  (wraz z ich selekcją i analizą) z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą (wraz z jej interpretacją),
 • poszerzenie wiedzy o Europie, a także o wybranych elementach środowiska
  przyrodniczego i zależnościach w środowisku geograficznym w skali regionalnej
  i globalnej,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych oraz krytycznego myślenia,
 • promowanie uczniów o zainteresowaniach geograficznych,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy i umiejętności geograficznych
  w życiu codziennym.

 Uczniowie wyróżnieni i nagrodzeni w konkursie:

 1. Zofia Łucyszyn, klasa VI – I miejsce
 2. Szymon Adamski, klasa VII a – II miejsce
 3. Wojciech Siwiec, klasa VII a – II miejsce
 4. Martyna Kiepicz, klasa VI – III miejsce
 5. Bianka Szpyrka, klasa VIII a – III miejsce

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Ewelina Fornalik; Witold Pietruk

 

Post Author: PSPLipowa