Historia

Historia klasa 5a-25.03.2020

Historia klasa 8-25.03.2020

Historia klasa 5a – 27.03.2020

Historia klasa 5b -27.03.2020

Historia klasa 7 -27.03.2020

Historia klasa 8 -27.03.2020

Historia kl. 6 b – 27.03. 2020

Historia kl.4-31.03.2020         Karta pracy – rozdz.3 – 31.03.2020

Historia klasa 5b-30.03.2020

Historia klasa 7 – 30.03.2020

Zeszyt ćwiczeń dla tematu 1 i 2 dla klasy 5a nie obowiązuje

Historia 6b – 31.03 i 03.04 2020

Historia klasa 8 – 1.04.2020

Historia klasa 5a – 1.04.2020

Historia klasa 5a – 3.04.2020

Historia klasa 5b – 3.04.2020

Historia klasa 7 – 3.04.2020

Historia klasa 8 – 3.04.2020

Historia klasa 5b – 6.04.2020

Historia klasa 7 – 6.04.2020

Historia kl.4-07.04.2020

Historia 6 b – 07.04.2020       Powstanie-kosciuszkowskie-karta-pracy (1)

Historia klasa 5a – 8.04.2020

Historia klasa 8 – 8.04.2020

Historia klasa 5a – 15.04.2020

Historia klasa 8 – 15.04.2020

Historia klasa 5a – 17.04.2020

Historia klasa 5b – 17.04.2020

Historia klasa 7 – 17.04.2020

Historia klasa 8 – 17.04.2020

Historia 6 b- 17.04.2020

Historia klasa 5b – 20.04.2020

Historia klasa 7 – 20.04.2020

Historia kl. 4- 21.04.2020 r.

Historia 6 b-21.04. 2020

Historia klasa 5a – 22.04.2020

Historia klasa 8 – 22.04.2020

Historia klasa 5a – 24.04.2020

Historia klasa 5b – 24.04.2020

Historia klasa 7 – 24.04.2020

Historia klasa 8 – 24.04.2020

Historia_6 b_24 .04.2020

Historia klasa 7 – 27.04.2020

Historia klasa 4 – 28.04.2020

Historia klasa 5b – 27.04.2020

Historia_6b_28.04.2020

Historia klasa 5a – 29.04.2020

Historia klasa 8 – 29.04.2020

Historia kl. 5b – 04.05.2020 r.

Historia kl. 7- 04.05. 2020 r.

Historia kl. 4 – 05.05.2020 r.

Historia_6b_5.05.2020

Historia klasa 5a – 6.05.2020

Historia klasa 8 – 6.05.2020

Historia klasa 5a – 8.05.2020

Historia klasa 5b – 8.05.2020

Historia klasa 7 – 8.05.2020

Historia klasa 8 – 8.05.2020

Historia 6b -_8.05.2020

Tajemnice sprzed wieków_karta pracy

Historia klasa 5b -11.05.2020

Historia klasa 7 -11.05.2020

Historia klasa 4-12.05.2020 r.

Historia_6b_12 i 15.05.2020

Historia klasa 5a – 13.05.2020

Historia klasa 8 – 13.05.2020

Historia klasa 5a – 15.05.2020

Historia klasa 5b – 15.05.2020

Historia klasa 7 – 15.05.2020

Historia klasa 8 – 15.05.2020

Historia klasa 5b – 18.05.2020

Historia klasa 7 – 18.05.2020

Historia klasa 4-19.05.2020

Historia_6b_19 i 22.05.2020

ksiestwo-warszawskie-karta-pracy

Historia klasa 5a – 20.05.2020

Historia klasa 8 – 20.05.2020

Historia klasa 5a – 22.05.2020

Historia klasa 5b – 22.05.2020

Historia klasa 7 – 22.05.2020

Historia klasa 8 – 22.05.2020

Historia klasa 4-26.05.2020

Historia klasa 5b – 25.05.2020

Historia klasa 7 – 25.05.2020

Historia_6b_26.05.2020

Karta pracy Rewolucja francuska i okres napoleoński

Karta pracy Rewolucja francuska i okres napoleoński

Historia klasa 5a – 27.05.2020

Historia klasa 8 – 27.05.2020

Historia_6b-29.05.2020

Karta pracy Polacy w epoce napoleońskiej

Historia klasa 5a – 29.05.2020

Historia klasa 5b – 29.05.2020

Historia klasa 7 – 29 .05.2020

Historia klasa 8 – 29.05.2020

Historia klasa 5b – 01.06.2020

Historia klasa 7 – 01.06.2020

Historia klasa 4- 02.06.2020 r.

Historia_6b – 02.06.2020

Historia klasa 5a – 03.06.2020

Historia klasa 8 – 03.06.2020

Historia klasa 5a – 05.06.2020

Historia klasa 5b – 05.06.2020

Historia klasa 7 – 05.06.2020

Historia klasa 8 – 05.06.2020

Historia_6b_05.06.2020

Karta pracy_Polska w XVIII wieku_powtórzenie

Historia klasa 4- 09.06.2020 r.

Historia klasa 5b – 8.06.2020

Historia klasa 7 – 8.06.2020

Historia_6b_9.06.2020

Karta pracy_Europa i świat w XVIII w.

Historia klasa 5a – 10.06.2020

Historia klasa 8 – 10.06.2020

Historia klasa 5a – 12.06.2020

Historia klasa 5b – 12.06.2020

Historia klasa 7 – 12.06.2020

Historia klasa 8 – 12.06.2020

Historia klasa 5b -15.06.2020

Historia klasa 7 -15.06.2020

Historia klasa 5a – 19.06.2020

Historia klasa 5b – 19.06.2020

Historia klasa 7 – 19.06.2020

Historia klasa 8 – 19.06.2020

Historia klasa 4- 23.06.2020 r.

Historia klasa 5b – 22.06.2020

Historia klasa 7 – 22.06.2020

Historia klasa 5a – 24.06.2020

Historia klasa 8 – 24.06.2020