Informacja dla rodziców i uczniów

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca 2020 roku rozpoczyna się realizacja podstawy programowej w ramach obowiązkowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W zawiązku z tym ustalam następujące zasady  kształcenia na odległość:

  1. Edukacja wczesnoszkolna klas 1, 2, 3 odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną.
  2. W klasach 4 – 8 przedmioty tj. język polski, matematyka i język angielski będą realizowane poprzez pocztę elektroniczną (nauczyciele będą wysyłać materiały bezpośrednio do uczniów z poszczególnych oddziałów).
  3. W klasach 4 – 8 pozostałe przedmioty będą realizowane z wykorzystaniem strony internetowej szkoły – zakładka „Zdalne nauczanie”.
  4. Materiały udostępniane przez nauczycieli będą zawierały informacje o czasie, w którym będzie realizowany dany temat lekcji.
  5. Nauczyciele będą gotowi do konsultacji z uczniami pod wskazanym adresem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  6. Materiały dotyczące danego tematu zajęć będą przesyłane do uczniów lub zamieszczane na stronie internetowej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
  7. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu lub nie mają poczty elektronicznej, proszeni są o odbiór materiałów do nauczania w wersji papierowej w szkole w godzinach od 9.00 do 11.00.

Dyrektor szkoły

Post Author: PSPLipowa