Mobilne Centrum Informacji Zawodowej z Opola w naszej szkole

W dniu 18.11.2022r. klasy siódma i ósma brały udział w warsztatach zorganizowanych przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej z Opola. Zajęcia były ukierunkowane na wskazanie uczniom właściwych dróg edukacyjno-zawodowych zgodnych z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu jest ważnym etapem rozwoju młodego człowieka, podejmującego w tak młodym wieku decyzję, która może zaważyć na jego całym życiu. Stąd pojawienie się w naszej szkole specjalistów, którzy ułatwią poruszanie się uczniom zarówno po rynku oświatowym, jak i rynku pracy.

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ OFERUJE:

– porady indywidualne oraz zajęcia grupowe,
– treningi i warsztaty umiejętności osobistych,
– aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach,
– możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych,
– metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działań.

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu przeprowadzili zajęcia w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ. Tematyka zajęć: predyspozycje zawodowe naszej młodzieży, zainteresowania oraz ich związek z przyszłym miejscem nauki i pracy.

Każdy młody człowiek, bez względu na stan zdrowia, zachowanie, powinien wiedzieć, jak wygląda rynek pracy, co on sam może mu zaoferować i czego oczekiwać. Powinien mieć możliwość poznania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. W związku z tym przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego.

Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie warsztatów:

dr Witold Pietruk, pedagog szkolny

 

 

Post Author: PSPLipowa