Powrót do szkoły po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, nadal obowiązują maseczki. Uczniowie klas IV -VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.
Zajęcia stacjonarne jak i zdalne odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych (planem lekcji). Oddział Przedszkolny funkcjonuje bez zmian. Funkcjonuje również stołówka i świetlica szkolna w ścisłym reżimie sanitarnym.

Harmonogram dnia klas I-III

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

 

Załączniki:

1.     Nowelizacja rozporządzenia MEiN

2.     Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – komunikat MEiN

 

Post Author: PSPLipowa