Przyroda

Klasa IV Przyroda

karta-pracy-do-lekcji-43-uzaleznienia-i-ich-skutki

przyroda kl.IV – 3.04. i 7.04.2020

karta pracy do lekcji 17.04.2020

przyroda kl.IV- 17 i 21.04. 2020

przyroda kl. IV -24.04.2020

przyroda klasa IV – 28.04.2020

karta-pracy-do-lekcji-50-krajobraz-wczoraj-i-dziś

przyroda kl. IV – 5-8.05.2020

przyroda kl.IV – 12-15.05.2020

Karta pracy po dziale 6

przyroda kl.IV   – 19-22.05.2020

przyroda kl. IV – 26-29.05.2020

karta-pracy-do-lekcji-59

przyroda kl.IV – 02-05.06.2020

przyroda klasa IV; 9-12.06.2020

 przyroda kl.IV – 19-23.06.2020