Religia

Zadanie z religii kl. I

Zadanie z religii kl. IV

Zadanie z religii kl. V

Zadanie z religii kl. VI

Zadanie z religii kl. VII

Zadanie z religii kl. VIII

katecheza kl. III 26.03.2020…

katecheza kl.III – 26.03.2020

religia kl. II 30.03.2020

Religia kl. VIa, VIb,31.03.2020

Religia kl. II 31.03.2020

Religia.kl. I, 31.03.2020

Religia.kl. Va, 31.03.2020

Religia.VII, 31.03.2020

Religia kl. VI – 01.04.2020

Religia kl. VIII 01.04.2020

Religia.kl. Va – 01.04.2020

Religia.kl. Vb, 01.04.2020

Religia, kl. IV, 2.04.2020

Religia.kl. I, 2.04.2020

Religia.kl. Vb, 2.04.2020

Religia.kl. VIb, 2.04.2020

Religia.kl. VII, 2.04.2020

Religia.kl. VIII, 2.04.2020

katecheza kl.III- 3.04.2020

religia kl.II- 06.04.2020

Religia kl. I, 7.04.2020 r.

Religia kl. II, 7.04.2020 r.

Religia kl. Va, 7.04.2020 r.

Religia kl. VIa, 7.04.2020

Religia kl. VII, 7.04.2020

Religia VI b, 7.04.2020

religia kl. 4 -08.04.2020

Religia kl. Va i Vb, 8.04.2020 r.

Religia kl. VIII, 8.04.2020

Religia.VIa, 8.04.2020

Religia.docx kl. Va i Vb 15.04.2020 r.

Religia.docx kl. VIII, 15.04.2020 r.

Religia.docx, kl. IV 15.04.2020 r.

Religia.docx, kl. VI a-15.04.2020 r.

katecheza kl.III-16.04.2020

Religia.docx kl. I, 16.04. 2020 r.

Religia.docx kl. IV, 16.04.2020 r.

Religia.docx kl. Vb 16.04.2020 r.

Religia.docx kl. VI b, 16.04.2020

Religia.docx kl. VII, 16.04.2020 r.

Religia.docx kl. VIII, 16.04.2020 r.

Religia.docx kl. II. 20.04.2020

Religia kl.VIa i b – 21.04.2020

Religia kl. I-21.04.2020

Religia kl. II – 21.04.2020

Religia kl. Va-21.04.2020

Religia kl. VII-21.04.2020

Religia kl. IV, 22.04.2020

Religia kl. Vb-22.04.2020

Religia kl.Va 22.04.2020

Religia kl.VIII – 22.04.2020

Religia VI a 22.04.2020

Religia kl. I – 23.04.2020

Religia kl. IV – 23.04.2020

Religia kl. V b – 23.04.2020

Religia kl. VII – 23.04.2020

Religia kl. VIII – 23.04.2020

Religia VI b – 23.04.2020

Katecheza kl.III – 23.04.2020

Religia.docx, kl. II, 27.04.2020 r.

Religia.docx, 28.04.2020 r.

Religia.docx 29.04.2020 r.

Religia.docx 30.04.2020 r.

katecheza kl.III, 30.04.2020

religia, kl. II, 4 i 5.05.2020 r.

Jasna Góra – prezentacja multimedialna

Religia.docx kl.1,5ab,6ab,7 – 05-07.05.2020

Religia.docx kl. 4 i 8 – 6.05.2020 r.

Religia.docx kl. 1,4,7,8 – 7.05.2020 r.

sanktuaria maryjne- kl. IV nowa

MB Fatimska – kl. VIII)

katecheza kl.III – 07.05.2020

religia.docx 11.05.2020 r. kl. II

12.05.2020 religia

13.05.2020 – religia

14.05.2020 – religia

katecheza kl.III 14.05.2020

religia, kl. II, 18-19.05.2020 r.

religia.docx 19 – 21. 05. 2020 r.

Prezentacja-Papieska

katecheza kl.3 – 21.05.2020

Religia.docx kl. II, 25.05.2020

Religia 26.05.2020

Religia 27.05.2020

Religia 28.05.2020

katecheza kl. III 28.05.2020

RELIGIA,KL.II, 01.06.2020

kl.VIII,3.06.2020

Chiara…

Religia.docx 2.06.2020 r.

Religia.docx 3.06.2020 r

Religia.docx 4.06.2020 r.

katecheza kl. III 4.06.2020

Religia,kl.II,8.06.2020

Religia.docx 9.06.2020 r.

Religia.docx 10.06.2020 r.

Religia, 15.06.2020 kl. II

Religia.docx kl.II, 22.06.2020 r.

Religia 23-25.06.2020