Spotkanie z policjantem

26 października 2021r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej uczestniczyli w spotkaniu z Panią Magdaleną Bielecką – policjantką Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Nasz Gość zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania lub pokonywania ich. Tematem pogadanki była również odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Pani aspirant poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Przeprowadzone zajęcia w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów.  Mamy nadzieję,  że pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły.

Relacjonował: mgr Beata Fiałkowska – nauczyciel i dr Witold Pietruk -pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej  w Lipowej

Post Author: PSPLipowa