Konkurs plastyczny dla uczniów “SZKOŁA PAMIĘTA” – kolejna edycja akcji MEN

KONKURS PLASTYCZNY!

Zapraszam uczniów klas IV -VIII do udziału w kolejnej edycji akcji ,,Szkoła Pamięta”. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, zachęcam do wykonania pracy plastycznej na jeden z zaproponowanych poniżej tematów:

 1. Święta zaduszne w polskiej tradycji.
 2. Portret wybranego  bohatera  narodowego.
 3. Moja ojczyzna – Polska widziana oczami dziecka.

Cele konkursu:

 • promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu;
 • kształtowanie poczucia świadomości narodowej;
 • rozwijanie wrażliwości i kreatywności plastycznej;
 • kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego tradycją, historią i wartościami.

Regulamin konkursu

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną.
 2. Format: A4 lub A3.
 3. Technika: dowolna, trwała.
 4. Prace muszą być pracami własnymi, a nie plagiatami.
 5. Czas trwania konkursu: 27.10.2020 r. – 16.11.2020 r.

Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem;
 • oryginalność, estetyka i kreatywność;
 • jakość i technika wykonania;
 • walory artystyczne.

Życzę owocnej pracy i zachęcam do udziału w konkursie, w którym przewidziane są nagrody.

Pozdrawiam

Pani Beata

26.10.2020 r.

Szkoła Pamięta-kolejna edycja akcji MEN

Post Author: PSPLipowa