ZDALNE LEKCJE

Wracamy czasowo do nauki zdalnej – dotyczy uczniów z klas 5, 7a, 7b, 8a, 8b
w okresie 22.10.2021 – 29.10.2021
W związku z powyższym od piątku 22.10. do piątku 29.10. zajęcia lekcyjne w klasach 5,7a,7b,8a,8b odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Przedmioty takie jak muzyka, plastyka, w-f, technika, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie i religia – tematy będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE LEKCJE.

Pozostałe klasy czyli 1-3 oraz 4 i 6 jak również Oddział Przedszkolny pracują bez zmian w trybie stacjonarnym przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.