Budżet

http://www.gzszip.grodkow.pl/bip/budzet.html

 

 

RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej;  Lipowa 79, 49-200 Grodków.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl.  Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej  w zakładce DOKUMENTY  lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Opublikował(a): PSPLipowa

Ostatnia zmiana: