Rada Rodziców

Przewodnicząca – Monika Gucka

Zastępca – Kamila Furdyna

Sekretarz – Ilona Pietraszko

Skarbnik – Katarzyna Klimków

 

Rada Rodziców posiada w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów konto, na które rodzice mogą wpłacać dobrowolne wpłaty

 89 8870 0005 2001 0005 1477 0001