INFORMACJE DLA RODZICÓW

Informacje dla rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w szkole

Informuję wszystkich rodziców dzieci korzystających z wyżywienia w szkole i oddziałach przedszkolnych , że  opłaty za wyżywienie realizowane są tylko przelewem na konto bankowe do 15-tego każdego miesiąca. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Nr konta rodzice otrzymują razem z informacją o kwocie do zapłaty za dany miesiąc.

Odpłatność od 01 kwietnia 2022r.

obiad – 5,-zł

śniadanie (oddział przedszkolny)  – 2,- zł

Kontakt w sprawie odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej:
p. Monika (intendent) w godz. 8.00-12.00  ( tel. 605 437 453)