Informacje dla rodziców

Informacje w sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej informuje, że przepisy ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2019r. poz.1148) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania umów następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia grupowego NNW.

To sami rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy wybór ubezpieczyciela.

 

Informacje w sprawie stołówki szkolnej

Odpłatność :

Obiad – 4,-zł

Śniadanie (oddział przedszkolny) – 1,50zł

Kontakt w sprawie odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej:

p.Monika (intendent) w godz. 8.00 – 11.30 (tel. 605437 453)

Regulamin covid-19 OP 

Regulamin-covid-19

 

 

 

Post Author: PSPLipowa