RODO

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez

Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej oraz innymi czynnościami realizowanymi przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej – w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej  informuje iż:

1) administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej; Lipowa 79, 49-200 Grodków (tel.: 77 415 26 81,  fax: 77 415 26 81 e-mail: lipowa@autograf.pl), jest  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej Lipowej  jest Pan Radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul. Krakowska 37/203 Opole, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl,;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach;

4) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej  w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.