Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2021/2022

mgr Witold Zaryczański  – dyrektor szkoły, technika,historia,
nauczyciel dyplomowany,

mgr Małgorzata Adamowicz – wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy,

mgr Ewelina Fornalik – geografia, j.angielski,  nauczyciel kontraktowy,

mgr Marta Stabrawa Biegun –  zajęcia rewalidacyjne, wiedza o społeczeństwie,

matematyka,zajęcia świetlicowe, nauczyciel mianowany,

mgr Zbigniew Goźliński – religia, nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Cupriak – wychowanie przedszkolne, nauczyciel mianowany,

mgr Beata Fiałkowska – język polski, historia, plastyka,muzyka, nauczyciel dyplomowany,

mgr Dorota Zaremba – edukacja wczesnoszkolna,zajęcia świetlicowe,  nauczyciel kontraktowy;

mgr Agata Michalska –   wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe,  nauczyciel mianowany

mgr Bogumiła Pluta – matematyka,  nauczyciel dyplomowany,

mgr Ewa Synowerska wychowanie fizyczne, przyroda,  nauczyciel dyplomowany,

mgr Krystyna Włoch  – j.polski, historia, bibliotekarz, logopeda, nauczyciel dyplomowany,

mgr Elżbieta Szatanik – zwolnienie lekarskie, nauczyciel mianowany,

mgr Joanna Siubiś – urlop zdrowotny, nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wirt – zwolnienie lekarskie,  nauczyciel mianowany,

mgr Anna Warowa-Kręcichwost – urlop wychowawczy, nauczyciel kontraktowy,

mgr Katarzyna Wiatrowska – religia, nauczyciel mianowany,

mgr Daria Babicz – język angielski, biologia, nauczyciel dyplomowany,

mgr Danuta Zaryczańska – język polski, historia, nauczyciel dyplomowany,

mgr Marzena Pater – fizyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Stache-Jakubów – biologia, chemia, nauczyciel kontraktowy,

mgr Małgorzata Dresler – język niemiecki, nauczyciel dyplomowany,

mgr Justyna Banaś – Rademacher  – muzyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Rafał Pałka – informatyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Brela – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Kubicka – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel stażysta

mgr dr Witold Pietruk – pedagog, doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Ksiądzyna – geografia, zaj.dydaktyczno-wyrównawcze, nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Piętka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, nauczyciel kontraktowy

mgr Jadwiga Sikorska – wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel dyplomowany