Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2019/2020

mgr Witold Zaryczański  – dyrektor szkoły, technika,
nauczyciel dyplomowany,

mgr Małgorzata Adamowicz – wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy,

mgr Ewelina Fornalik – geografia, nauczyciel kontraktowy,

mgr Marta Stabrawa Biegun – język angielski, zajęcia rewalidacyjne, wiedza o społeczeństwie,

matematyka, nauczyciel kontraktowy,

mgr Wojciech Janus – religia,

mgr Małgorzata Cupriak – wychowanie przedszkolne, nauczyciel mianowany,

mgr Beata Fiałkowska – język polski, historia, plastyka, muzyka, nauczyciel dyplomowany,

mgr Dorota Zaremba – urlop macierzyński,  nauczyciel kontraktowy;

mgr Agata Michalska –   wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe,
edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel mianowany

mgr Bogumiła Pluta – matematyka,  nauczyciel dyplomowany,

mgr Ewa Synowerska urlop zdrowotny, nauczyciel dyplomowany,

mgr Krystyna Włoch  – pedagog, j.polski, historia, nauczyciel dyplomowany,

mgr Elżbieta Szatanik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie,
nauczyciel mianowany,

mgr Joanna Siubiś – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, przyroda, nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wirt – biblioteka, zajęcia świetlicowe,  nauczyciel mianowany,

mgr Anna Warowa-Kręcichwost – urlop macierzyński, nauczyciel kontraktowy,

mgr Katarzyna Wiatrowska – religia, nauczyciel mianowany,

mgr Daria Babicz – język angielski, biologia, nauczyciel dyplomowany,

mgr Danuta Zaryczańska – język polski, historia,
nauczyciel dyplomowany,

mgr Marzena Pater – fizyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Piotr Grajeta – biologia, chemia, nauczyciel dyplomowany,

mgr Regina Kleinert – język niemiecki, nauczyciel mianowany,

mgr Jadwiga Sikorska – historia, nauczyciel dyplomowany

mgr Rafał Pałka – informatyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Brela – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel stażysta

mgr Dominika Romaniuk – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel stażysta

mgr Paulina Oleksiak – zajęcia świetlicowe,  nauczyciel stażysta

mgr Barbara Dołhańczuk – wychowanie przedszkolne, zajęcia świetlicowe, nauczyciel stażysta

mgr Sebastian Lach – wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany