Pomoc dla Pani Ewy Rzońcy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej przyjęła wyzwanie Rady Miejskiej w Grodkowie.  Wsparcie zostało przekazane dla Pani Ewy Rzońcy (www.siepomaga.pl/ewa-rzonca). Jednocześnie nominujemy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie. Pani Ewie życzymy dużo zdrówka i serdecznie pozdrawiamy !!!!

Wakacje !!!

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Kiedy się rozpoczynał, nikt się nie spodziewał, że koronawirus zmusi nas do kształcenia na odległość. Przez kilka miesięcy zamiast w szkolnych klasach wiedzę zdobywaliście w domu. Część z Was wspaniale sobie poradziła z taką formą nauki, niewątpliwie dzięki wsparciu Waszych rodziców, za co im teraz serdecznie […]

Konsultacje dla uczniów klas I – VIII

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice). […]

Egzamin i konsultacje klasa 8

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  W terminie głównym 1.    język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00 2.    matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00 3.    język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.(czwartek)godz.9.00   W terminie dodatkowym 1.    język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00 2.    matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00 […]

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Organizacja zajęć w szkole podstawowej: Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci […]

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII […]

Komunikat w związku z przywracaniem opieki w oddziałach przedszkolnych

 Komunikat w związku z przywracaniem opieki w żłobku, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Grodków W związku z komunikatem ogłoszonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 29 kwietnia 2020 r. o możliwości otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 6 maja 2020 r. Samorząd Gminy Grodków informuje, że rozpoczyna […]